[Měsíčník Praha 10] Jak předcházet odpadu a přitom pomoci

Na Praze 10 se snažíme předcházet vzniku zbytečného odpadu. Proto jsme rádi, že na Desítce fungují organizace, které svou činností tomuto záměru napomáhají. Jednou z nich je DIAKONIE HUSITSKÁ – STROM, z.s., která se již dlouhodobě věnuje pomoci osobám v obtížné životní situaci, osobám bez domova či sociálně znevýhodněným. Jednou z forem této pomoci je poskytování věcí nezbytných pro zajištění běžných životních potřeb jako oblečení, školní pomůcky, hračky či vybavenosti domácností.

Jak říká ředitelka spolku, Mgr. Lenka Wienerová, „právě možnost zbavit se nepotřebných věcí a předat je přes sociální organizace je způsobem, jak odpovědně přistupovat k tomu, co obecně vnímáme jako odpad. Především u oblečení, jehož obměna je v domácích šatnících obvykle spojena s aktuálními módními trendy, lze předejít tomu, aby zbytečně končilo na skládce nebo ve spalovně, když by mohlo ještě dlouhá léta posloužit někomu jinému.“ Diakonie provozuje v Praze 10 dvě sběrná a výdejní střediska. První je ve Vršovicích v ul. Taškentská 8 a druhé v Záběhlicích za OC Květ na adrese Ostružinová 5. Darovat lze kromě oblečení i obuv, lůžkoviny, ručníky, utěrky, peřiny, deky, hračky, plyšáky, ale také nádobí, porcelán či drobné elektrospotřebiče. Jak doplňuje Mgr. Wienerová „vše by ale mělo být vždy funkční a ve stavu pro další užívání. Za takové dary jsme rádi a všem dárcům děkujeme. Poškozené, špinavé, zatuchlé, vlhké, roztrhané věci vzít nemůžeme. Museli bychom je nechat odstranit na naše náklady, které by se daly využít jiným způsobem. Stejně tak není v našich kapacitních možnostech přijímat rozměrné věci, jako je nábytek, matrace, koberce, sportovní pomůcky apod.“