Diakonie husitská – STROM, z. s.

Diakonie husitská – STROM, z.s. je spolek (dříve občanské sdružení) založený v r. 2002, jehož činnost vzešla z myšlenky pomoci lidem v nepříznivé životní situaci a dát jim možnost důstojného začlenění do společnosti.

Diakonie poskytuje materiální pomoc sociálně potřebným občanům a lidem v tíživé životní situaci na místní a regionální úrovni.

Diakonie chrání životní prostředí, protože předchází vzniku odpadů.

Působnost a právní povaha spolku

 1. Diakonie husitská – STROM, z.s. je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 2. Spolek působí na území České republiky.
 3. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů se řídí stanovami spolku.

Účel a hlavní činnost spolku

 1. Účelem spolku Diakonie husitská – STROM, z.s. je poskytování sociálních služeb a péče o sociálně slabé, nemocné, osamocené, handicapované, lidem v sociální nouzi či jiné krizové situaci.
 2. Spolek je dobrovolným, nezávislým, nepolitickým spolkem laické i odborné veřejnosti.
 3. Hlavní činností spolku je ochrana a uspokojování zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen a jež jsou vedeny v souladu s účelem činnosti spolku, zejména:
 • přímé poskytování materiální pomoci potřebným
 • zprostředkovávání výkonu služeb k realizaci cílů spolku, a to v oblasti sociální, psychologické, právní, duchovní, výchovné, aj.
 • shromažďování darů a příspěvků fyzických a právnických osob z ČR i ze zahraničí v souladu s cíli spolku a nakládání se získanými dary v souladu s těmito stanovami
 • expedování materiální pomoci v ČR a zahraničí
 • zřizovaní a provozování výdejních a sběrných míst na území ČR sloužících k materiální pomoci sociálně potřebným lidem
 • pomoc lidem z okraje společnosti se zapojením do běžného života
 • spolupráce s jednotlivci, organizacemi, institucemi, které se zabývají pomocí potřebným lidem u nás i v zahraničí

Naše charitativní obchůdky v Praze:

Praha 6 – Střešovice, Za Hládkovem 4

PROVOZNÍ DOBA

Po, St, Pá:
13:00 – 18:00

Út, Čt:
ZAVŘENO

tel.: +420 233 355 444

Praha 10 – Vršovice, Taškentská 8

PROVOZNÍ DOBA

Po - Čt:
12:00 – 17:30

Pá: ZAVŘENO

mob. +420 722 941 392

Praha 10 – Zahradní Město, Ostružinová 5

PROVOZNÍ DOBA

Út:
10:00 – 18:00

tel.: +420 605 881 615

V našich obchůdcích si vyberete

S KÝM SPOLUPRACUJEME

 • se sociálními odbory
 • s odbory životního prostředí – věci mají další šanci, nekončí v odpadu
 • se školami i školkami – informují rodiče o možnosti darování věcí do poboček Diakonie
 • s nábytkovou bankou hl. města Prahy  – jejich klienti od nás dostanou vybavení do bytu, věci na sebe i na děti, apod.
 • s neziskovými organizacemi – Armáda spásy, Naděje, azylové domy pro matky s dětmi, azylové domy pro muže a ženy, K srdci klíč, apod.
 • s věznicemi – zasíláme knihy, oblečení po propuštění z věznice, apod.
 • s úřady práce – klienti se u nás mohou slušně obléknout na pohovory u potenciálních zaměstnavatelů

CO SE DĚJE S TEXTILEM

Vámi darované věci poskytujeme lidem v sociální nouzi:

 • ve výdejních střediscích
 • poštou
 • osobním doručením

Spolupracujeme s neziskovou organizací: K srdci klíč, které poskytujeme materiální pomoc pro jejich klienty.

Občanské sdružení (nyní Obecně prospěšná společnost) K srdci klíč bylo založeno v roce 2005. Od samého začátku se jeho činnost zaměřovala na pomoc osobám v krizových životních situacích, spojených zejména se ztrátou bydlení a střechy nad hlavou. Aktuálně nabízí možnost ubytování, poradenství a pomoc při aktivním řešení krizové situace.

PROSBA

Vážení dárci,

velmi Vás žádáme, aby darované věci byly opravdu funkční a v dobrém stavu. Nevyužívejte, prosím, Diakonii na to, abyste se zbavili věcí, které nechcete a jsou ve špatném stavu. Špatné, poškozené či nefunkční věci musíme na své náklady likvidovat. Nemáme již možnost věci upotřebit ve zpracovatelském průmyslu a i lidé v sociální nouzi by rádi pěkné a nepoškozené věci.

Pomáhejme společně a nepřidělávejte prosím pracovnicím zbytečně práci.

Děkujeme za pochopení.